• /prə´hibitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác prohibitory

  Tính từ

  Nhằm ngăn cấm, có chiều hướng ngăn cản (việc sử dụng, mua cái gì)
  prohibitive tax on imported cars
  thuế rất cao nhằm ngăn cản việc nhập xe hơi
  Cao đến mức không thể mua được (về giá)
  prohibitive prices
  giá rất đắt để ngăn cấm (việc dùng hoặc mua cái gì)
  Cấm, ngăn cấm
  prohibitive road signs
  những biển cấm trên đường

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cấm
  cấm chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X