• /´wə:di/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dài dòng, dùng quá nhiều lời, được diễn đạt bằng quá nhiều lời
  a wordy telegram
  bức điện dài dòng
  wordy person
  người nói dài
  Khẩu, (bằng) miệng
  a wordy battle
  một cuộc đấu khẩu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X