• /prə´pounənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đề nghị, đề xuất, đề xướng

  Danh từ

  Người đề nghị, người đề xuất, người đề xướng (một kiến nghị...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  enemy , foe , opponent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X