• /kə´mensərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + with) cùng diện tích với
  ( + to, with) xứng với
  that mark is commensurate with your task
  điểm đó xứng với bài làm của anh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X