• /dɪˈfɜr/

  Thông dụng

  Động từ

  Hoãn, trì hoãn, để chậm lại
  to defer a payment
  hoãn trả tiền
  deferred redpay
  (quân sự) phần lương giữ lại đến khi chết hay phục viên
  deferred shares
  cổ phần được chia lãi sau các cổ phần khác
  to defer a course
  bảo lưu khóa học (tạm thời ngưng để quay lại học sau)


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn quân dịch

  Nội động từ

  Theo, chiều theo, làm theo
  to defer to someone's wish
  làm theo ý muốn của ai
  to defer to someone's opinion
  chiều theo ý kiến của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoãn lại
  trì hoãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X