• (đổi hướng từ Puked)
  /pju:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nôn mửa

  Nội động từ

  ( (nghĩa đen), (nghĩa bóng)) ói, nôn mửa, trớ
  the baby puked (up) all over me
  đứa bé trớ ra khắp người tôi (nôn mửa ra)
  It makes me want to puke
  điều đó làm tôi buồn nôn (làm tôi ghê tởm)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X