• /hə:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ném mạnh, cái ném mạnh, cái phóng mạnh
  Sự lật nhào, sự lật đổ
  ( Ê-cốt) sự chuyên chở bằng xe; cuộc đi bằng xe

  Ngoại động từ

  Ném mạnh, phóng lao
  to hurl a spear at a wild animal
  phóng lao vào một con dã thú
  to hurl oneself at (upon) someone
  lao vào ai, sấn vào ai
  (nghĩa bóng) lật nhào, lật đổ
  to hurl a king from his throne
  lật đổ một ông vua
  ( Ê-cốt) chuyên chở bằng xe

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cast , fling , heave , launch , pitch , shy , sling , toss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X