• /¸pjuəri´tænikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác puritanic

  Tính từ

  Như puritanic, puritan
  a puritanic attitude
  một thái độ khắc khe
  a puritanic upbringing
  một sự giáo dục khắt khe


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X