• Thông dụng

  Danh từ

  Đòn tay, xà gồ (mái nhà)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cầu phong (mái nhà)

  Kỹ thuật chung

  đòn tay

  Giải thích EN: A horizontal timber in a roof frame that supports the roofing material or the common rafters. Also, purline. Giải thích VN: Một thanh ngang trong một cấu trúc khung mái dùng để đỡ các vật liệu lợp mái hoặc các thanh xà. Tham khảo: PURLINE.

  rầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X