• /´pə:vju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những điều khoản có tính chất nội dung (của một bản điều lệ...)
  Phạm vi có hiệu lực, phạm vi hoạt động, tầm ảnh hưởng (của một đạo luật, một văn kiện, một kế hoạch...)
  Tầm nhìn, nhãn quan, tầm hiểu biết
  within the purview of one's observation
  trong tầm quan sát

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều khoản (của pháp lệnh)
  phạm vi (hoạt động)
  phạm vi có hiệu lực (của một pháp lệnh, một văn thư)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X