• /´æmbit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường bao quanh, chu vi
  Ranh giới, giới hạn
  Phạm vi
  within the ambit of...
  trong phạm vi của...
  (kiến trúc) khu vực bao quanh toà nhà

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khu vực bao quanh

  Kỹ thuật chung

  biên giới
  chu vi
  đường bao quanh
  phạm vi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X