• /ˈpʌti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột đánh bóng (để đánh bóng kính, kim loại) (như) jewellers' putty
  Mát tít (để gắn kính) (như) glaziers' putty
  Vữa không trộn cát (để láng mặt tường) (như) lasterers' putty
  (be) putty in somebody's hands
  dễ bị ảnh hưởng, dễ bị điều khiển bởi ai

  Ngoại động từ ( puttied)

  Lấp (lỗ hổng, khe hở..) bằng mát tít
  Gắn (cái gì) bằng mát tít

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bột đánh bóng, mattit

  Hóa học & vật liệu

  bột đánh bóng (kim loại)
  ma tít, vữa vôi

  Giải thích EN: 1. a doughy adhesive material used for sealing.a doughy adhesive material used for sealing. 2. a creamy cement of lime and water that is mixed with plaster of Paris and sand for use as a finished plaster coating.a creamy cement of lime and water that is mixed with plaster of Paris and sand for use as a finished plaster coating. Giải thích VN: 1. vật liệu kết dính nhão dùng để gắn xi. 2. loại xi măng mịn làm từ vôi và nước trộn với vữa Pari và cát, dùng làm lớp vữa cuối phủ ngoài.

  Ô tô

  keo trét

  Xây dựng

  bột đánh bóng-matít
  sự bôi chất gắn
  sự gắn matit
  trát kín
  trát matit
  putty knife
  dao trát matít

  Kỹ thuật chung

  bít
  bột đánh bóng
  chèn lấp
  keo trét kiếng
  gắn matít
  gắn xi măng
  bả matít
  ma tít gắn kính cửa
  bedding putty
  ma tít gắn kính cửa sổ
  miết mạch
  quét lớp lót
  vữa vôi
  vữa xi măng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X