• /kənˈsɛntrɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác concentrical

  Tính từ

  Đồng tâm
  concentric circles
  vòng tròn đồng tâm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  conic đồng tâm

  Kỹ thuật chung

  đồng tâm
  concentric arch
  vòm đồng tâm
  concentric cable
  đường dây đồng tâm
  concentric cable
  đường truyền đồng tâm
  concentric circle
  vòng tròn đồng tâm
  concentric circle
  vòng đồng tâm
  concentric circles
  đường tròn đồng tâm
  concentric circles
  vòng tròn đồng tâm
  concentric conductor
  dây dẫn đồng tâm
  concentric conics
  conic đồng tâm
  concentric fault
  đứt gãy đồng tâm
  concentric fold
  nếp uốn đồng tâm
  concentric groove
  rãnh đồng tâm
  concentric jointing
  thớ nứt đồng tâm
  concentric line
  cáp đồng tâm
  concentric line
  đường dây đồng tâm
  concentric line
  đường truyền đồng tâm
  concentric locating
  định vị đồng tâm
  concentric location
  vị trí đồng tâm
  concentric pencils
  chùm đồng tâm
  concentric quadratics
  quadric đồng tâm
  concentric quadrics
  quadric đồng tâm
  concentric rift
  khe nứt đồng tâm
  concentric slip ring
  vòng trượt đồng tâm
  concentric transmission line
  cáp đồng tâm
  concentric transmission line
  đường dây đồng tâm
  concentric transmission line
  đường truyền đồng tâm
  concentric tube column
  ống đồng tâm
  concentric winding
  sự quấn dây đồng tâm
  triple jaw concentric chuck
  mâm cặp đồng tâm ba chấu
  triple jaw concentric gripping chuck
  mâm cặp đồng tâm ba chấu
  twin concentric cable
  cáp đôi đồng tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X