• /kwai'i:təs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ trần, sự chết
  to give somebody his quietus
  giết chết ai
  (từ lóng) cái chết, đòn kết liễu, phát đạn kết liễu
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) giấy biên nhận (để thu hết tiền...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trạng thái bất động

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn thành nghĩa vụ
  sự giải thoát hết nợ
  trả xong nợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X