• /iks´tiηkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dập tắt; sự làm tan vỡ; sự làm mất đi
  Sự làm tuyệt giống
  Sự thanh toán (nợ nần)
  Sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ
  Sự tuyệt chủng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự dập tắt, sự làm ngừng; sự đình chỉ; (toán kinh tế ) sự thanh toán (nợ)

  Kỹ thuật chung

  dập tắt
  sự dập tắt
  sự suy giảm
  sự tắt
  sự tắt dần
  sự triệt
  tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X