• /´reil¸hed/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành đường sắt) điểm xa nhất mà đường xe lửa đang xây dựng đã đạt tới; ga đầu mối
  (quân sự) ga tiếp tế

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ga đầu mối

  Giải thích EN: 1. the closest port of access to a railroad from which transportation, loading, and disembarking may begin.the closest port of access to a railroad from which transportation, loading, and disembarking may begin.2. the farthest point to which railroad track has been laid.the farthest point to which railroad track has been laid. Giải thích VN: Ga gần nhất mà từ đó có thể bắt đầu việc vận chuyểnhàng hóa, chất hàng hóa hay dỡ hàng hóa. 2. điểm xa nhất mà đường xe lửa đang xây dựng đã đạt tới.

  Kinh tế

  điểm cuối đường sắt
  điểm đầu cùng
  ga chót
  ga cuối
  at railhead
  giao hàng tại ga cuối (xe lửa)
  ga dỡ hàng cuối cùng
  vận tải bằng đường sắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X