• Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) RAM con Ram, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (của máy tính)

  Điện

  bộ nhớ tạm thời (RAM)

  Giải thích VN: Bộ nhớ trên máy tính có thể ghi được tạm thời và đọc được từ bộ lập trình. Thường được tập hợp trên mạch tổ hợp. Mỗi vị trí lưu trữ có thể được xác định trên hệ tọa độ X-Y trong lõi từ hoặc trong bộ nhớ bán dẫn. Các địa chỉ lưu trữ không cần được viết theo bất cứ thứ tự nào (đĩa hoặc băng từ không dùng được cho RAM). Thời gian cần thiết để đọc dữ liệu là độc lập với vị trí của chúng trong bộ lưu trữ.

  Điện tử & viễn thông

  bộ nhớ truy ngẫu nhiên

  Kỹ thuật chung

  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
  card random access memory (CRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên thẻ
  CRAM (cardrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cạc
  DRAM (dynamicrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động nâng cao
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tăng cường
  enhanced dynamic random access memory (EDRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động cải tiến
  FRAM (ferroelectricrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện
  RAM (randomaccess memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM)
  random-access memory RAM
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
  read/ write random access memory
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc ghi
  SRAM (staticrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM)
  window random access memory (WRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  card random access memory
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thẻ
  Dynamic Random Access Memory (DRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động
  Extended Dynamic Random Access Memory (EDRAM)
  Bộ nhớ Truy nhập ngẫu nhiên động mở rộng
  Ferro - electric Random Access Memory (FRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên điện từ - sắt từ
  Parameter Random Access Memory (PRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thông số
  Pseudo Static Random Access Memory (PSRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên giả tĩnh
  Static Random Access Memory (SRAM)
  RAM tĩnh , Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
  static random-access memory (SRAM, static RAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
  Widows Dynamic Random Access Memory (WDRAM)
  Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động của Windows
  RAM

  Ô tô

  Bộ nhớ truy cập bất thường

  Kinh tế

  nhớ thâm nhập bấp bênh, rủi ro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X