• Kỹ thuật chung

    sự mã hóa dãy

    Giải thích EN: A technique for coding radar signals from transponder beacons to register as a series of illuminated rectangles on a radarscope. Giải thích VN: Một kỹ thuật mã hóa các tín hiệu rađa từ các đèn hiệu bộ tách sóng đến bộ ghi như một dãy các hình chữ nhật được chiếu sáng trên một màn hiển thị rađa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X