• Hóa học & vật liệu

    chất phái sinh khi lọc dầu

    Giải thích EN: A term for gasoline and other fuels as they come from the condenser during refining, before impurities have been removed by processing. Giải thích VN: Cụm từ chỉ gas và những nguyên liệu khác sinh ra từ tụ điện trong quá trình lọc, trước khi các tạp chất bị xử lý.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X