• /´kɔmpen¸seitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ cấu bù, cái bù
  optical compensator
  cái bù quang học
  sensivity compensator
  cái bù độ nhạy

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bộ phận bù, cơ cấu bù, bộ phận tự lựa

  Cơ khí & công trình

  bộ điều tiết
  bộ phận tự lựa
  bộ phận bù

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị bổ chính

  Xây dựng

  bộ phận bổ chính

  Y học

  máy bổ chính

  Đo lường & điều khiển

  cơ cấu bù

  Giải thích EN: In a feedback control system, an operating element or device used to achieve stability and thus improve system performance. Also, FILTER. Giải thích VN: Trong hệ thống điều khiển phản hồi, thiết bị hoặc nhân tố hoạt động được sử dụng để đạt được khả năng cân bằng qua đó cải thiện hoạt động của máy. Xem phần FILTER.

  Điện

  máy bù

  Điện tử & viễn thông

  thiết bị bù trừ

  Kỹ thuật chung

  bộ bù
  bộ bù áp
  bộ cân bằng
  bổ chính
  Babinet compensator
  máy bổ chính Babinet
  compensator-spring
  lò xo bổ chính
  điện kế thế

  Kinh tế

  người bồi thường

  Địa chất

  cơ cấu bù, cái bù, bộ bù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X