• /¸reklə´meiʃən/

  Cơ khí & công trình

  sự tiêu khô (đầm lầy)
  sự vỡ hoang

  Xây dựng

  sự khai hoang

  Giải thích EN: The act or fact of reclaiming; specific uses include: a process of extensive drainage of areas of low-lying land from the sea or other marshy lands for potential practical use. Also, ACCRETION. Giải thích VN: Hoạt động hay việc khai hoang; cách dùng riêng: một phương pháp thoát nước phạm vi rộng của các khu vực đất trũng từ biển hay các vùng đầm lầy khác phục vụ các mục đích thực tiễn tiềm năng. Còn gọi là ACCRETION.

  sự khai khẩn
  sự khiếu nại

  Kỹ thuật chung

  khôi phục
  sự tái sinh

  Kinh tế

  sự cải tạo
  sự đòi bồi thường
  sự hiệu chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X