• /ri´daund/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + to) góp phần vào, góp nhiều vào, đưa lại
  to redound to somebody advantage
  làm lợi cho ai
  to redound to someone's honour
  mang lại nhiều niềm vinh dự cho ai, góp phần đem lại niềm vinh dự cho ai
  Dội lại, ảnh hưởng trở lại
  these crimes will redound upon their authors
  những tội ác này giáng trả vào đầu những kẻ đã gây ra chúng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X