• (đổi hướng từ Authors)
  /'ɔ:θə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tác giả
  Người tạo ra, người gây ra
  author of evil
  người gây ra các điều ác
  (tôn giáo) Đấng sáng tạo ( Chúa)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người cài đặt

  Kỹ thuật chung

  người thực thi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X