• /¸ri:flek´tɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phản xạ kế

  Chuyên ngành

  Điện

  đồng hồ phản xạ

  Giải thích VN: Bộ ghép nối định hướng nối vào dây dẫn sóng hoặc ống dẫn để trích một phần như công suất phản xạ ngược từ tải không tương hợp, được dùng để đo sóng đứng.

  Điện lạnh

  máy đo (ánh sáng) phản xạ

  Điện

  máy đo xung dội

  Điện lạnh

  phản xạ kế viba

  Kỹ thuật chung

  phản xạ kế

  Giải thích EN: A photometer used to measure the optical reflectance of a surface. Giải thích VN: Một quang kế được dùng để xác định hệ số phản xạ quang học của một bề mặt.

  microwave reflectometer
  phản xạ kế vi ba
  optical reflectometer
  phản xạ kế quang học
  photoelectric reflectometer
  phản xạ kế bằng quang điện
  sweep-frequency reflectometer
  phản xạ kế quét tần
  swept-frequency reflectometer
  phản xạ kế trải tần (loại vi ba)
  time domain reflectometer-TDR
  phản xạ kế vùng thời gian

  Kinh tế

  phản xạ kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X