• /ri´mitəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gửi tiền, sự gửi hàng
  Số tiền được chuyển, món hàng được chuyển

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyển khoản
  tiền chuyển đi

  Điện tử & viễn thông

  phương thức chuyển tiền

  Kinh tế

  chuyển tiền
  charge for remittance
  phí chuyển tiền
  letter of remittance
  thư chuyển tiền
  postal remittance
  chuyển tiền qua bưu điện
  remittance advice
  giấy báo chuyển tiền
  remittance by teletype
  điện chuyển tiền
  remittance charges
  phí chuyển tiền
  remittance letter
  thư chuyển tiền
  remittance permit
  giấy phép chuyển tiền
  remittance slip
  phiếu chuyển tiền
  chuyển tiền (qua bưu điện)
  gởi trả (qua bưu điện)
  số tiền chuyển (qua bưu điện)
  số tiền được chuyển
  số tiền gởi
  sự chuyển tiền
  sự gởi tiền
  remittance by draft
  sự gởi tiền bằng hối phiếu
  reverse remittance
  sự gởi tiền ngược lại (qua đường bưu điện)
  sự thanh toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X