• /ri´pain/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + at, against) cảm thấy không bằng lòng, tỏ ra không bằng lòng; bực dọc
  to repine at one's misfortune
  bực dọc trước sự không may của mình


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X