• /məʊp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chán nản, người rầu rĩ, người thẫn thờ, người ủ rũ
  ( the mopes) ( số nhiều) trạng thái buồn nản, trạng thái ủ rũ
  to have [[[a]] fit of] the mopes; to suffer from [[[a]] fit of] the mopes
  buồn nản

  Nội động từ

  Chán nản, buồn bã, rầu rĩ, thẫn thờ, ủ rũ
  to mope [[[about]]] in the house all day
  quanh quẩn ủ rũ suốt ngày ở nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X