• Đo lường & điều khiển

    cách thức theo số dư

    Giải thích EN: A characteristic mode of motion of a structure that is deliberately ignored in the algorithm for an active control system when the model is being refined. Giải thích VN: Một cách thức đặc trưng của một cấu trúc bị bỏ qua trong thuật toán cho một hệ thống điều khiển khi mẫu đang được tính toán.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X