• /pai¸i:zoui´lektrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Áp điện
  piezoelectric constant
  hằng số áp điện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  áp điện

  Cơ - Điện tử

  (adj) áp điện

  Điện lạnh

  chất áp điện
  piezoelectric property
  tính chất áp điện

  Kỹ thuật chung

  áp điện
  converse piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện ngược
  inverse piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện ngược
  piezoelectric ceramic
  gốm áp điện
  piezoelectric ceramics
  gốm áp điện
  piezoelectric detector
  bộ dò áp điện
  piezoelectric effect
  hiện tượng áp điện
  piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện
  piezoelectric element
  phần tử áp điện
  piezoelectric generator
  máy phát áp điện
  piezoelectric loudspeaker
  loa áp điện
  piezoelectric manometer
  áp kế áp điện
  piezoelectric material
  vật liệu áp điện
  piezoelectric microphone
  micrô áp điện
  piezoelectric oscillator
  bộ dao động áp điện
  piezoelectric properties
  các tính chất áp điện
  piezoelectric property
  tính chất áp điện
  piezoelectric quartz
  thạch anh áp điện
  piezoelectric resonator
  bộ cộng hưởng áp điện
  piezoelectric sensing element
  phần tử cảm biến áp điện
  piezoelectric stylus
  kìm áp điện
  piezoelectric substrate
  nền áp điện
  piezoelectric substrate
  đế áp điện
  piezoelectric switch
  bộ chuyển mạch áp điện
  piezoelectric transducer
  bộ chuyển đổi áp điện
  piezoelectric transducer
  máy biến năng áp điện
  piezoelectric transducer
  thiết bị chuyển đổi áp điện
  piezoelectric-tuned magnetron
  menhetron điều hưởng áp điện
  transverse piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X