• /ri'splendənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chói lọi, rực rỡ; lộng lẫy
  resplendent in coronation robes
  lộng lẫy trong lễ phục đăng quang


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cloudy , dull , gloomy , withering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X