• /ri´trentʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hạn chế chỉ tiêu, giảm bớt, tiết kiệm (các khoản chi tiêu..)
  inflation has forced us to retrench
  lạm phát buộc chúng tôi phải hạn chế chi tiêu
  Cắt bớt số lượng (tiền chi tiêu); giảm (chi)
  to retrench one's expenditure
  giảm bớt các món chi tiêu
  Bớt đi, bỏ đi, cắt (một đoạn...); cắt xén (một quyển sách); rút ngắn (một bài diễn văn)

  Nội động từ

  Tự hạn chế chi tiêu, thực hiện tiết kiệm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giảm (chi tiêu)
  retrench expenditure (to...)
  tiết giảm chi tiêu
  giảm (chi tiêu...)
  retrench expenditure (to...)
  tiết giảm chi tiêu
  giảm bớt chi tiêu
  hạn chế
  siết chặt (kinh tế)
  tiết kiệm
  tiết kiệm chi phí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X