• /ə'bridʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rút ngắn lại, cô gọn, tóm tắt
  Hạn chế, giảm bớt (quyền...)
  Lấy, tước
  to abridge somebody of his rights
  tước quyền lợi của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  rút gọn, làm tắt

  Kỹ thuật chung

  cô đọng
  làm tắt
  rút gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X