• Thông dụng

  Danh từ

  Cửa quay

  Xây dựng

  cửa quay

  Giải thích EN: An entrance door that consists of four rigid leaves that revolve around a central pivot. Giải thích VN: Cửa ra vào gồm bốn cánh quay tròn xung quanh một trục đứng trung tâm.

  cửa quay tròn
  cửa xoay tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X