• BrE/´prɒfɪtəbl/
  NAmE/´prɑ:fɪtəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có lợi, có ích; thuận lợi
  profitable advise
  lời khuyên có ích
  Sinh lãi, mang lợi
  a profitable undertaking
  một công việc mang lợi

  Hình thái từ

  profitableness

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có lãi, có thu nhập, có lợi

  Kỹ thuật chung

  có lãi
  ích lợi
  lợi nhuận
  sinh lợi
  profitable project
  dự án có sinh lợi
  thu nhập

  Kinh tế

  có lãi
  có lời
  có lợi
  sinh lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X