• /ædvən'teidʤəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có lợi, thuận lợi
  Today's market is very advantageous to our business affairs
  Thị trường hiện nay thật có lợi cho việc kinh doanh của chúng ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X