• /'vaibrətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) rung, chấn động, gây ra rung động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rung động

  Cơ - Điện tử

  (adj) rung, chấn động, gây dao động

  Vật lý

  dao động, rung

  Kỹ thuật chung

  chấn động
  vibratory load
  tải trọng chấn động
  vibratory therapeutics
  liệu pháp chấn động
  dao động
  vibratory impulse
  lực kích thích dao động
  vibratory motion
  chuyển động dao động
  rung
  high frequency vibratory compactor
  máy đầm rung tần số cao
  sheet pile vibratory driver
  máy đóng cọc tấm kiểu rung
  vibratory beam
  dầm rung
  vibratory beam
  đòn rung
  vibratory beam
  sà rung
  vibratory bullfloat
  máy xoa (bê tông) kiểu rung
  vibratory compacting
  sự đầm rung
  vibratory compaction
  sự đầm rung
  vibratory compactor
  thiết bị đầm rung
  vibratory crushing
  máy nghiền rung
  vibratory drilling machine
  máy khoan rung
  vibratory driver
  máy đóng cọc kiểu rung
  vibratory feeder
  bộ tiếp kiểu rung
  vibratory feeder
  cấu cấp liệu rung
  vibratory feeder
  máy tiếp liệu kiểu rung
  vibratory float
  bàn xoa rung
  vibratory hand float
  bàn xoa rung cầm tay
  vibratory hopper
  bunke rung
  vibratory hopper
  cấu tiếp liệu kiểu rung
  vibratory hopper
  phễu đổ liệu rung
  vibratory impact machine
  máy rung đập
  vibratory load
  tải trọng rung
  vibratory mixing
  sự (khuấy) trộn rung
  vibratory motion
  chuyển động rung
  vibratory pile driving
  sự đóng cọc kiểu rung
  vibratory pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibratory pipe-driver
  máy rung hạ cọc
  vibratory rammer
  dụng cụ đầm rung
  vibratory ramming
  sự đầm rung
  vibratory roller
  máy lăn đường kiểu rung
  vibratory rolling
  sự cán rung
  vibratory sifter
  máy rây rung
  vibratory sifter
  máy sàng rung
  vibratory soil compactor
  máy đầm đất kiểu rung
  vibratory tamper
  máy đầm kiểu rung
  vibratory tamping
  sự đầm rung
  vibratory test
  thí nghiệm đầm rung
  vibratory trough feeder
  máy tiếp liệu kiểu máng rung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X