• Kỹ thuật chung

    quá trình Ruping

    Giải thích EN: A method of creosoting lumber for preservation by applying a treatment to the lumber under atmospheric pressure, and then applying a vacuum. Giải thích VN: Một phương pháp tẩm Creozot gỗ nhắm bảo quản bằng cách xử lý gỗ dưới áp suất khí quyển ,và sau đó xử lý chân không.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X