• /(BrE) /'sɑ:mbər / || /'sɒmbə(r)/ /

  Thông dụng

  Cách viết khác sombre

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như sombre

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cheerful , happy , joyful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X