• /´dʌsti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bụi rậm, đầy bụi
  Nhỏ tơi như bụi
  Khô như bụi
  Khô khan, vô vị, không có gì lý thú
  Mơ hồ, lờ mờ, không rõ rệt
  a dusty answer
  câu trả lời lờ mờ
  not so duty
  (từ lóng) kha khá, tàm tạm, không đến nỗi tồi
  her singing is not so dusty
  cô ta hát cũng không đến nỗi tồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bụi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clean , clear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X