• Xây dựng

  hố chôn vệ sinh

  Giải thích EN: A facility used for burying solid wastes, to seal off odors and stave off vermin, rats, and other disease carriers. Giải thích VN: Một địa điểm để chôn rác thải rắn để bít kín mùi và ngăn sâu bọ, chuột và các vật thể mang bệnh khác.

  Kỹ thuật chung

  bãi chôn rác thải
  sự chôn rác thải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X