• /læm'pu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài văn đả kích

  Ngoại động từ

  Đả kích, bài bác
  journalists ceaselessly lampoon the demagogic policies of the puppet government
  các nhà báo không ngớt lời đả kích chính sách mị dân của chính phủ bù nhìn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X