• BrE & NAmE /'sɔ:dʌst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mùn cưa

  Cấu trúc từ

  to let the sawdust out of somebody
  (nghĩa bóng) vạch trần tính khoác lác của ai, vạch rõ bản chất trống rỗng của ai, lật tẩy ai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bột cưa

  Giải thích EN: 1. wood particles produced by sawing.wood particles produced by sawing. 2. of or relating to a material in which sawdust is a principal ingredient. Thus, sawdust concrete.of or relating to a material in which sawdust is a principal ingredient. Thus, sawdust concrete. Giải thích VN: 1. mẩu gỗ nhỏ tạo ra khi cưa. 2. thuộc về hoặc liên quan đến vật liệu mà trong đó bột cưa là thành phần chính. Như bêtông mùn cưa.

  Điện lạnh

  mạt cưa (vật liệu cách nhiệt)

  Kỹ thuật chung

  mạt cưa
  mạt giũa
  mùn cưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X