• /skɔ:ld/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) người hát rong ( Bắc-Âu) (như) skald
  Chỗ bỏng
  an ointment for burns and scalds
  thuốc mỡ chữa bỏng cháy và bỏng nước

  Ngoại động từ

  Làm bỏng, bị bỏng
  to be scalded to death
  bị chết bỏng
  Đun (sữa) gần sôi
  scalded cream
  kem hớt ở sữa đun gần sôi
  ( (thường) + out) tráng nước sôi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nấu
  đun sôi
  làm bỏng (tay)
  hấp
  vết bỏng

  Kinh tế

  chần nước sôi
  sự chần

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X