• /bla:ntʃ/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm trắng, làm bạc đi
  Làm tái nhợt; tái nhợt đi
  to blanch from fear
  sợ tái mặt

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  chần

  Kỹ thuật chung

  làm dịu
  làm thành trắng
  làm trắng
  tẩy trắng

  Kinh tế

  chần

  Địa chất

  quặng chì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  be brave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X