• (đổi hướng từ Scotched)
  /skɔtʃ/

  Thông dụng

  Tính từ ( .Scotch)

  (thuộc) người Xcốt-len (như) Scots
  (thuộc) xứ Xcốt-len (như) Scottish

  Danh từ

  ( the Scotch) nhân dân Xcốt-len
  ( Scotch) tiếng Xcốt-len
  ( Scotch) rượu úytky của Xcốt-len; rượu Xcốt; cốc rượu Xcốt
  Scotch and soda
  rượu uytky Xcốt-len pha sô đa

  Ngoại động từ

  Kết thúc, chấm dứt; chặn đứng, làm ngừng (một kế hoạch..)
  (từ cổ, nghĩa cổ) làm bị thương (không giết)

  Danh từ

  Đường kẻ, đường vạch (trên đất để chơi nhảy dây)

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) khắc, khía, vạch

  Danh từ

  Cái chèn bánh xe

  Ngoại động từ

  Chèn (bánh xe) lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Búa chèn, nêm chèn

  Cơ khí & công trình

  vẩy

  Hóa học & vật liệu

  khối hãm

  Xây dựng

  chận lại

  Kỹ thuật chung

  canh
  chặn lại
  chêm
  chèn
  đồ chặn bánh xe
  vảy
  vỏ cứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  scratch , slash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X