• (đổi hướng từ Scowling)
  /skaul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quắc mắt; sự cau có, sự giận dữ
  Vẻ cau có; vẻ mặt cáu kỉnh, vẻ mặt giận dữ

  Nội động từ

  ( + at) quắc mắt; nhìn với vẻ cau có, giận dữ, cáu kỉnh
  to scowl down
  cau mày mà áp đảo, quắc mắt mà áp đảo (ai, sự chống đối...)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  grin , smile
  verb
  grin , smile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X