• /sə:´veiləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giám sát; sự theo dõi cẩn thận
  to be under surveillance
  bị giám sát, bị theo dõi

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự quản đốc

  Kỹ thuật chung

  sự giám sát
  health surveillance
  sự giám sát sức khoẻ
  radar surveillance
  sự giám sát bằng rađa
  range surveillance
  sự giám sát phạm vi
  traffic surveillance
  sự giám sát giao thông

  Kinh tế

  sự giám sát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X