• /´sə:tʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tìm kiếm, sự lục soát
  searchings of heart
  sự hối hận; sự lo sợ

  Tính từ

  Tinh tế, sắc sảo; đi tìm sự thật; sâu sắc (về sự khám xét, câu hỏi..)
  a searching interview technique
  kỹ thuật phỏng vấn để tìm ra sự thật
  Xuyên suốt, thấu vào, thấm thía
  searching wind
  gió buốt thấu xương

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) sự tìm
  random searching
  sự tìm ngẫu nhiên

  Kỹ thuật chung

  sự thăm dò
  sự tìm kiếm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X