• /'intəvju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng
  an interview between a job applicant and the director
  cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc
  Cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn
  a newspaper interview
  cuộc phỏng vấn báo chí

  Ngoại động từ

  Gặp riêng, nói chuyện riêng
  to interview job applicants
  gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc
  Phỏng vấn
  to interview a tourist after his trip to Vietnam
  phỏng vấn một du khách sau chuyến đi Việt Nam của ông ta

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phỏng vấn
  interview techniques
  kỹ thuật phỏng vấn
  stress interview
  phỏng vấn ở tình trạng căng thẳng
  sự phỏng vấn

  Kinh tế

  cuộc hội kiến
  cuộc phỏng vấn
  exit interview
  cuộc phỏng vấn thôi việc
  guided interview
  cuộc phỏng vấn có hướng dẫn
  cuộc tiếp kiến
  hội kiến
  phỏng vấn
  depth interview
  phỏng vấn sâu
  directive interview
  phỏng vấn có tác dụng hướng dẫn
  door-to-door interview
  phỏng vấn từng nhà
  exit interview
  cuộc phỏng vấn thôi việc
  group interview
  phỏng vấn nhóm
  guided interview
  cuộc phỏng vấn có hướng dẫn
  indirect interview
  sự phỏng vấn gián tiếp
  intensive interview
  phỏng vấn sâu
  internet interview
  phỏng vấn liên mạng
  mail interview
  cuộc điều tra, phỏng vấn bằng thư
  nonstructured interview
  phỏng vấn không chuẩn bị trước
  personal interview
  phỏng vấn riêng
  selection interview
  phỏng vấn xin việc
  structured interview
  phỏng vấn được cấu trúc
  tiếp kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X