• Hóa học & vật liệu

    nghiền giấy theo kiểu bán hóa chất

    Giải thích EN: A paper industry pulping process that uses a mild chemical treatment to partially remove lignin and soften the wood, then completes the fiber separation mechanically. Giải thích VN: Một quy trình nghiền giấy công nghiệp sử dụng phương pháp xử lý hóa học nhẹ nhằm loại bỏ một phần linin nà gỗ sau đó hoàn thiện việc tách sợi bằng cơ học.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X